Riječ ravnatelja

ŠRC Sisak sve se više okreće razvijanju i moderniziranju informatičkoga sustava, razvoju „Odjela za kineziologiju“, marketingu, organiziranju međunarodnih turnira i priprema (hokej, plivanje i sl.) te ostalih događaja i međunarodnih sportskih manifestacija što pridonosi još većem sportskom ugledu grada Siska i turističkoj ponudi.

Športsko-rekreacijski centar Sisak je ustanova čiji je osnivač Grad Sisak  i koja je utemeljena radi upravljanja sportskim objektima, a sredstva za obavljanje djelatnosti ostvaruju se iz proračuna Grada, prihoda ostvarenih vlastitom djelatnošću te iz drugih izvora sukladno važećim propisima. Ustanova obavlja svoju djelatnost kao jedinstvena ustrojbena cjelina. U sastavu Športsko-rekreacijskoga centra Sisak nalaze se sljedeći objekti: Gradski bazen Sisak, otvoreni bazeni u Capragu (bazenski kompleks u Sisku), Ledena dvorana Zibel, Kupalište Zibel, Gradski stadion Sisak, Sportska dvorana Zeleni brijeg, Stadion Metalac i višenamjensko sportsko igralište kod Društvenog doma „Eugen Kvaternik“ u Naselju.

Razdoblje u kojem živimo karakterizira tehnološki i informatički napredno društvo koje ima svoje teške posljedice za pojedinca i njegov opstanak zbog ugroženosti biotičkih potreba, porasti civilizacijskih bolesti uz enormno velik broj upotrebe medikamenata, pojave masovnoga nekretanja i ostalih negativnosti. Međunarodne zdravstvene udruge (WHO), Konferencija europskih ministara odgovornih za sport, Međunarodna sportsko-medicinska udruga (FIMS), Europska povelja o športu, Udruga internista Velike Britanije, Američka kardiološka udruga, Hrvatski kineziološki savez zagovaraju redovne tjelesne aktivnosti među stanovništvom, a znanstvena istraživanja naglašavaju pozitivne učinke tjelesne aktivnosti na život i rad.  Upravo Športsko-rekreacijski centar sa svojim objektima i programima utječe i osigurava kineziološke potrebe, socijalno dobro i uslugu svim građanima Siska, RH-a i šire.

Realiziranje javnih potreba i programske djelatnosti u ŠRC-u Sisak pokrivaju više područja i to: edukacije, sportske rekreacije, sporta i školskog sporta, kineziterapije i ostalih aktivnosti. Samo tijekom 2021. godine na prostoru ŠRC-a ukupno je vježbalo 241.937 korisnika, tako da se može reći kako je ŠRC Sisak u stalnom napredovanju. Djelovanje ŠRC-a bilo je obilježeno i titulom Europskoga grada sporta 2019. nagradu koju su u Bruxellu primili predstavnici Grada, Zajednice sportskih udruga grada Siska i ŠRC-a. U prilog stalnome napredovanju idu i činjenice da se na svim objektima potiče izgradnja, investicijsko održavanje i ulaganje te  unapređenje sportsko-rekreacijske infrastrukture. Unazad nekoliko godina izgrađena je Ledena dvorana Zibel i Sportska dvorana Zeleni brijeg te su uređene i modernizirane svlačionice na prostoru NK Metalac. Radovi se nastavljaju postavljanjem tartan staze na Gradskom stadionu u Sisku, a otvoreni bazen u Capragu dobiva novi tobogan i razne nove sadržaje da bi brojni posjetitelji mogli što ugodnije i aktivnije provoditi svoje slobodno vrijeme.  Na Kupalištu Zibel brojne sisačke udruge provode svoje programe. ŠRC Sisak sve se više okreće razvijanju i moderniziranju informatičkoga sustava, razvoju „Odjela za kineziologiju“, marketingu, organiziranju međunarodnih turnira i priprema (hokej, plivanje i sl.) te ostalih događaja i međunarodnih sportskih manifestacija što pridonosi još većem sportskom ugledu grada Siska i turističkoj ponudi.

Športsko-rekreacijski centar svjedoči o brojnim dragim osobama koje su direktno ili indirektno bile na prostoru ŠRC-a,  bilo kao sportaši, treneri, roditelji, vjerna publika, rekreativci i ostali. Investicija u zdravlje u današnjem naprednom društvu je prioritet i tu pogovora ne bi trebalo biti. Upravo to daje Športsko-rekreacijski centar Sisak svojim korisnicima uz sve ostale brojne programske sadržaje. Pozivamo Vas, nastavite unapređivati svoje zdravlje, motorička postignuća, korisno upotrijebite slobodno vrijeme i naše programe.

Hvala Vam na svakom dolasku u ŠRC Sisak!

ŠRC info

Ravnatelj ŠRC-a Sisak
Mario Stipkov
kontakt: 044 547 022

Glavni voditelj održavanja i voditelj sportskih objekata
Dario Batnožić
kontakt: 099 589 6088

Voditelj tehničke službe Gradskog bazena i Otvorenih bazena u Capragu
Marin Habulin
Kontakt: 099 526 6323

Voditelj Ledene dvorane Zibel i Kupališta Zibel
Hrvoje Bunjevac
Kontakt: 099 589 6088

Voditelj Gradskog stadiona i stadiona Metalac
Josip Šadura
Kontakt: 099 526 6322

Gradsko vijeće Grada Siska na sjednici održanoj 29. prosinca 1995. godine, temeljem Zakona o ustanovama (http://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama) i Zakona o športu (http://www.zakon.hr/z/300/Zakon-o-sportu), donosi odluku o osnivanju Ustanove Športsko-rekreacijski centar Sisak, radi racionalnijeg upravljanja, održavanja i iskorištavanja objekata fizičke kulture i kvalitetnijeg zadovoljavanja potreba i interesa građana Siska u edukaciji i športsko-rekreacijskim aktivnostima.

U sastavu Športsko-rekreacijskog centra su slijedeći objekti:

  • Gradski bazen
  • Bazeni Caprag
  • Gradski stadion
  • Ledena dvorana Zibel
  • Kupalište Zibel
  • Odmaralište Zaostrog
  • Stadion Metalac
  • Polivalentno igralište Naselje
  • Sportska dvorana Zeleni brijeg

Predmet poslovanja ŠRC Sisak je održavanje i upravljanje športskim objektima, športska obuka, športska rekreacija i sudjelovanje u športskim natjecanjima. Sjedište Ustanove je Trg grada Heidenheima 1.