Gradski Stadion

Gradski stadion sastoji se od:

  • centralnog objekta
  • glavnog i pomoćnog igrališta
  • polivalentnog igrališta za male športove

Kapacitet stadiona je 15 000 – 20 000 gledatelja.

CJENIK USLUGA

GLAVNI TEREN 1,5 sat                                                         1.500,00 kn

POMOĆNI TEREN 1,5 sat                                                         250,00 kn

POMOĆNI TEREN (UMJETNA TRAVA) 1,5 sat                800,00 kn

NOGOMETNI POLIGON 1,5 sat                                             250,00 kn

ATLETSKA STAZA 1 sat                                                              50,00 kn

BASEBALL IGRALIŠTE 1 sat                                                  250,00 kn

RUKOMETNO IGRALIŠTE (UMJETNA TRAVA) 1 sat    100,00 kn

– Za termin uz upotrebu rasvjete zaračunava se dodatnih 100,00 kn na glavnom i pomoćnom terenu.

– Za sportske događaje, utakmice i manifestacije koje zahtijevaju posebne pripreme ili prilagodbe sportskih terena, odredit će se cijena u dogovoru sa korisnikom uvažavajući navedene okolnosti.

TENIS IGRALIŠTE 

TENIS 1 sat

– radnim danom u vremenu od 8 – 16 sati                     30,00 kn

– vikendom, blagdanom i praznikom od 8 – 22 sata   30,00 kn

– termini sa rasvjetom                                                       50,00 kn

– najam 1 reketa + loptice                                                 10,00 kn

Na objektima stadiona provode se razna natjecanja i pripreme športskih udruga, nastava tjelesne i zdravstvene kulture, vannastavne aktivnosti osnovnih i srednjih škola, rekreativni programi poduzeća, MUP-a, HV-a, djece, mladeži i odraslih, tenis (otvoreni teren).

segesta12_12062013segesta4_12062013segesta10_12062013segesta5_12062013