Gradski bazen u petak, 6.siječnja 2023. radi za građanstvo od 12,00-20,00 sati.