Jozo Bozo održao je predstavu za učenike trećih razreda.