Važna informacija za korisnike Gradskog bazena

1.7

Na gradskom bazenu Sisak ne radi mali bazen u određenim terminima od 01.7 do 12.07.2019.godine.

Vremenski termini kada mali bazen ne radi zbog rezervacije su:

  • Svaki dan od 10:00-11:00 h
  • Ponedjeljak od 16:30-17:30 h
  • Utorak od 17:00-18:00 h
  • Srijeda od 18:00-19:00 h
  • Četvrtak 16:45-17:45 h
  • Petak 16:00-17:00 h