Zeleni Sisak za zeleni planet

Zeleni Sisak za zeleni planet akcija je Grada Siska, gradskih trgovačkih društava i ustanova te dječjih vrtića i osnovnih škola. Ove godine sadi se 240 stabala, a jedna od njih su posađena danas upravo ispred nove dvorane Zeleni brijeg.