Plesne predstave na Bazenima Caprag

Športsko – rekreacijski centar, u suradnji sa Športskim plesnim klubom Top Step organizira show dance programe na Bazenima Caprag. Plesni programi održavat će se petkom i utorkom od 19:30 h. Raspored: 2.7.2021 u 19:30 h DANCING STARS 16.7.2021 CLASSIC DANCE SHOW 20.7.2021 DANCE MIX SHOW 13.8.2021 LET'S DANCE SHOWS DANCE SHOW