24.12.2023. (nedjelja) – radi od  9,00 – 18,00 sati

25.12. 2023. (ponedjeljak) – ne radi

26.12.2023.  (utorak) – radi od 10,15 – 22,00 sata

31.12. 2023. (nedjelja) – radi od   9,30 – 16,15 sati

1.1.2024. (ponedjeljak) – radi od 15,00 – 22,00 sati

2.1.2024. (utorak) – radi po redovnom rasporedu objavljenom na stranicama ŠRC LDZ