Obavještavamo Vas kako od utorka, 16.11.2021. godine, na snagu stupa Odluka o obveznom korištenju EU COVID potvrda za zaposlenike, kao i stranke, Športsko-rekreacijskog centra Sisak.

Dakle, od sutra su svi djelatnici ŠRC-a Sisak, kao i stranke, te ostali dužne prilikom ulaska u službene prostorije predočiti važeću EU covid digitalnu potvrdu odnosno drugi odgovarajući dokument osoblju na recepciji Gradskog bazena, te Ledene Dvorane Zibel.

Za ostale objekte ŠRC-a Sisak, voditelji objekata  su odgovorni za sprovođenje Odluke.

U slučaju da neka osoba takav dokument ne posjeduje, bit će joj uskraćen pristup radnom mjestu odnosno ulazak u prostore Ustanove.

Prema Odluci obvezan dokument je EU digitalna potvrda koja se izdaje na temelju cijepljenja, preboljenja ili negativnog testa odnosno drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju ili testiranju.

Osim toga, člankom VII. Odluke propisano je kako se činjenica testiranja, preboljenja odnosno cijepljenja može dokazati predočenjem drugog dokaza, a to su:

–              Da su preboljele bolest COVID- 19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 12 mjeseci dokazuje se potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koji istu izdaje na temelju brzog antigenskog testa;

–              Da su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima kontakte, proglašene su tzv. vjerojatnim slučajem te im bolest NIJE dijagnosticirana testom, dokazuju potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unazad 12 mjeseci;

–              Da im je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 12 mjeseci, dokazuju potvrdom o preboljenju izdanom od strane liječnika primarne zdravstvene zaštite ILI nalazom PCR testa ne starijim od 12 mjeseci;

–              Da su preboljele COVID-19, a bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili su bili vjerojatni slučaj, a cijepljenje su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 12 mjeseci od primitka prve doze mogu dokazati potvrdom liječnika o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR-a i potvrdom o cijepljenju jednom dozom pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a manje od 12 mjeseci od cijepljenja.

Cijelu Odluku možete pronaći na sljedećem linku: https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20obvezno%20testiranje.pdf

 

S obzirom na brojne upite sportskih klubova i udruga te različita tumačenja Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova u slučaju održavanja sportskih treninga i natjecanja, u dogovoru sa Stožerom civilne zaštite RH, u nastavku objavljujemo tumačenje Odluke:

Odredbe točaka I. i V. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova ne odnose se na sportaše, trenere i drugo osoblje koje sudjeluje u sportskim treninzima i natjecanjima koji se organiziraju u sportskim objektima kojima upravljaju ustanove ili trgovačka društva čiji su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave ili u kojima Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i regionalne (područne) samouprave imaju većinski dio.“

12. 11. 2021. – Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova. Link