Dokumenti

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

3. IZMJENA PLANA NABAVE ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA SISAK ZA NABAVU ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2019.GODINU.

JOSIP MRGAN – IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

II. IZMJENA PLANA NABAVE ŠRC SISAK ZA NABAVU ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2019. GODINU

JAVNI NATJEČAJ – PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP PROSTORA ZA PRODAJU BRZE HRANE – KUPALIŠTE ZIBEL

JAVNI NATJEČAJ – PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP DRVENE KUĆICE ZA SLADOLEDA OTVORENI BAZENI

JAVNI NATJEČAJ – PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP DRVENE KUĆICE ZA PRODAJU BRZE HRANE – OTVORENI BAZENI CAPRAG JAVNI NATJEČAJ – PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP DRVENE KUĆICE ZA SLADOLEDA – OTVORENI BAZENI CAPRAG

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA(RAVNATELJICE) ŠRC SISAK

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2018.GOD. SA 30. 03. 2019.

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA LOKACIJI OTVORNEI BAZENI CAPRAG

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP TENISKOG TERENA NA GRADSKOM STAIODNU

Godisnje_izvjesce o provedbi ZPPI za 2018

I.IZMJENA PLANA NABAVE ŠPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA SISAK ROBARADOVA I USLUGA ZA 2019.GODINU

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2018 godinu

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za 2018 godinu

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2018 godinu

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2018 godinu

Izvještaj o obvezama za 2018 godinu

Bilješke uz izvješća za razdoblje 01.01 -31.12.2018.

Bilanca za 2018 godinu

Godisnje_izvjesce

USLUGE POPRAVKA I ODRŽAVANJA KOTLOVA U KOTLOVNICI GRADSKOG BAZENA I GRADSKOG STADIONA-POZIV NA DOSTAVU PONUDE

SREDSTVA ZA PROFESIONALNO ČIŠĆENJE I STROJEVI-POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

PLAN NABAVE ŠRC SISAK ZA NABAVU ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2019.GOD.

TROŠKOVNIK – RADOVI NA IZMJENI NEISPPRAVNE I DOTRAJALE RASVJETE NA GRADSKOM OLIMPIJSKOM BAZENU S TRIBINAMA

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA RADOVI NA IZMJENI NEISPRAVNE I DOTRAJALE RASVJETE NA GRADSKOM OLIMPIJSKOM BAZENU S TRIBINAMA

TROŠKOVNIK – PODVODNI AUTOMATSKI ČISTAČ

PODVODNI AUTOMATSKI ČISTAČ – ROBOT – UPIT ZA PONUDU

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA NA GRADSKOM STADIONU

REGISTAR UGOVORA ŠRC SISAK ZA 2018.GOD.

V.IZMJENA PLANA NABAVE ŠPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA ŠIŠAK ZA NABAVU ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2018.GOD.

IV. IZMJENA PLANA NABAVE ŠRC SISAK

ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

1 Registar ugovora za 2018.god.

III. IZMJENA PLANA NABAVE ŠRC SISAK

II. IZMJENA PLANA NABAVE ŠRC SISAK

OGLAS ZA LICITACIJU – UREĐAJI ZA IGRU

OGLAS ZA LICITACIJU – PRODAJA BRZE HRANE – KUPALIŠTE ZIBEL

OGLAS ZA LICITACIJU – IGRA NA SREĆU – KUPALIŠTE ZIBEL

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA MARIO STIPKOV

OGLAS ZA LICITACIJU-BAZENI CAPRAG

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE – ZAŠTITARSKE USLUGE

NATJEČAJ ZA DJELATNIKA ODRŽAVANJA

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA-RAVNATELJICE ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA SISAK

I.IZMJENA PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2018.GOD.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I UGOVORU I NARUDŽBENICI JEDNOSTAVNE NABAVE 2018.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2017.GOD.

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2017

PLAN NABAVE ŠRC SISAK ZA NABAVU ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2018.GOD.

POZIV NA DOSTAVU PONUDA-SREDSTVA ZA PROFESIONALNO ČIŠĆENJE I STROJEVI U 2018.GOD.

REGISTAR UGOVORA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA 2017.GOD.

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA DARIO BATNOŽIĆ

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA EDIN SAFIĆ

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA MARKO LONČAR

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA MILE BUINAC

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA PREDRAG SEKULIĆ

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2017. na dan 30. 09. 2017.

REGISTAR UGOVORA I NARUDŽBENICA JEDNOSTVNE NABAVE U 2017.GOD. na dan 30. 09. 2017.

ODLUKA O ODABIRU -SANACIJA STEPENICA NA GRADSKOM BAZENU

I.IZMJENA PLANA NABAVE ROBA, ADOVA I USLUGA ŠRC SISAK ZA 2017.GOD.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – SANACIJA STEPENICA NA GRADSKOM BAZENU

PRILOG 1 – TROŠKOVNIK SANACIJA STEPENICA NA GRADSKOM BAZENU

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2016.GOD.

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2016.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – IZNAJMLJIVANJE PROSTORA

PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ŠRC SISAK ZA 2017.GODINU

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA,PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

BILANCA-STANJE NA DAN 31.12. 2016.(1)

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

REGISTAR UGOVORA 2015

PLAN NABAVE ŠRC SISAK 2016.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – PREVENTIVNO ODRŽAVANJE I POPRAVCI AUTOMATSKE KUGLANE – GRADSKI BAZEN SISAK

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA -SREDSTVA I STROJEVI ZA PROFESIONALNO ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE (1)

 

 

 

Pregled korištenja sportskih objekata u vlasništvu Grada po udrugama u 2014. godini

PLAN NABAVE ŠRC SISAK 2015.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI u 2014. \ t

Odluka o imenovanju -Služitelji za informiranje

PLAN NABAVE ŠRC SISAK 2014. (3)

BAGATELNA NABAVA

NAPUTAK – BAGATELNA NABAVA

poziv-za-dostavu-ponuda

poziv-za-dostavu-ponude-za-gradevinsko-keramicarske-radove-na-objektima-Sportsko-rekreacijskog-centra-Sisak