Virtualna vježbaonica ŠRC-a

Virtualna vježbaonica ŠRC

Športsko-rekreacijski centar Sisak je ustanova koja provodi sadržaj sporta, sportske rekreacije, kineziterapije, zabave i društvenih programa.

Popis vježbi:
1. Visoki skip (sprint u mjestu)
2. Lepeza (Jumping Jack)
3. Sprint u uporu
4. Promjena stava kroz čučanj
5. Sunožni bočni poskoci
6. Polumarinac

Lakša varijanta vježbi: izvođenje 20 sekundi
Vrijeme predaha između vježbi: maksimalno 40 sekundi

Teža varijanta vježbi: izvođenje 30 sekundi
Vrijeme predaha između vježbi: maksimalno 30 sekundi

Broj ponavljanja krugova: od 4 do 5