Bazenski red

gacice
  1. Veliki bazen mogu koristiti samo plivači
  2. Korištenje bazena dozvoljeno je osobama u prikladnim kupaćim kostimima(slip) i s KAPOM na glavi
  3. Prije korištenja bazena kupači se moraju oprati sapunom i istuširati
  4. Kupači s otvorenim i inficiranim ranama ne smiju ulaziti u bazen
  5. Na prostoru bazena nije dozvoljeno ulaženje u cipelama, unošenje hrane, pića, staklenih i drugih lomljivih predmeta
  6. Za skakanje u vodu, igranje loptom, korištenje bazenske opreme i unošenje bilo kakve opreme na bazen, potrebna je dozvola dežurnog osoblja
  7. Odluke dežurnog osoblja moraju se poštivati
  8. Svoje prigovore, žalbe, prijedloge i pohvale izvolite upisati u knjigu žalbi koja se nalazi kod dežurne osobe
  9. Za sva oštećenja počinitelji će snositi materijalnu i krivičnu odgovornost
  10. Osobe koje se ne pridržavaju ovog bazenskog reda bit će udaljene sa bazena bez naknade

Ugodan i siguran boravak
želi Vam osoblje ŠRC-a Sisak