Raspored utakmica rekreacijske lige malog nogometa

U nastavku pogledajte raspored utakmica 5. rekreacijske lige malog nogometa

5.REKREACIJSKA LIGA MALOG NOGOMETA

RC ZIBEL 2011.

1. KOLO

 

GRUPA A                                                                    GRUPA B

 

UTORAK 19. 04. 11. SRIJEDA 20.04.11.
18,00 h HSM – CB DEFAULT 18,00 h UBBDRH – CB KOCKICA ZIBEL
18,40 h KKV – CB HAUSTOR 18,40 h POLJANE BOYS – EUROART 93
19,20 h GOS – NEKRETNINE SENJAK 19,20 h PEK. STARI MLIN – H.POŠTA
20,00 h PAN  OSVJEŽI DAN – LIPANJ 20,00 h CITY KEBAP – QUIRINUS
20,40  h TOMČEV PUT – NEOBAR 20,40  h MLIN I PEKARE – TISK.CICERO
SUNPROTECT  SLOBODAN UDR.BRANIT.POLICIJE SLOBODNI

 

 

 

 

 

2. KOLO

GRUPA A                                                                     GRUPA B

ČETVRTAK 21.04.11. PETAK  22. 04.11.
18,00 h LIPANJ – TOMČEV PUT 18,00 h QUIRINUS – MLIN I PEKARE
18,40 h NEKRETNINE SENJAK – PAN 18,40 h H. POŠTA – CITY KEBAP
19,20 h CB HAUSTOR – GOS 19,20 h EUROART – PE. STARI MLIN
20,00 h CB DEFAULT – KKV 20,00 h CB KOCKICA Z. – POLJANE BOYS
20,40  h SUNPROTECT – HSM 20,40  h UDR.BR. POLICIJE – UBBDRH
NEOBAR SLOBODAN TISKARA CICERO SLOBODNA

3. KOLO

GRUPA B                                                                     GRUPA A

UTORAK 26. 04. 11. SRIJEDA 27.04.11.
18,00 h CITY KEBAP – EUROART 18,00 h PAN – CB HAUSTOR
18,40 h STARI MLIN – CB KOCKICA 18,40 h NEOBAR – LIPANJ
19,20 h POLJANJE -UDR.BR. POLICIJE 19,20 h TOMČEV PUT – NEKRET.SENJAK
20,00 h TISK. CICERO – QUIRINUS 20,00 h KKV – SUNPROTECT
20,40  h MLIN I PEKARE – H. POŠTA 20,40  h GOS – CB DEFAULT
UBBDRH  SLOBODAN HSM SLOBODAN

4. KOLO

GRUPA B                                                                  GRUPA A

ČETVRTAK 28.04.11. PETAK  29.04.11.
18,00 h UBBDRH – POLJANE BOYS 18,00 h NEKR. SENJAK- NEOBAR
18,40 h EUROART – MLIN I PEKARE 18,40 h CB HAUSTOR – TOMČEV PUT
19,20 h CB KOCKICA – CITY KEBAP 19,20 h SUNPROTECT – GOS
20,00 h UDR.B. POLICIJE-STARI MLIN 20,00 h CB DEFAULT – PAN
20,40  h H.POŠTA-TISKARA CICERO 20,40  h HSM – KKV
QUIRINUS  SLOBODAN LIPANJ SLOBODAN

5. KOLO

GRUPA A                                                                  GRUPA B

UTORAK  03.05.11. SRIJEDA 04.05.11.
18,00 h PAN – SUNPROTECT 18,00 h CITY KEBAP – UD.BR.POLICIJE
18,40 h GOS – HSM 18,40 h QUIRINUS – H.POŠTA
19,20 h TOMČEV PUT- CB DEFAULT 19,20 h TISK.CICERO – EUROART
20,00 h NEOBAR – CB HAUSTOR 20,00 h MLIN I PEKARE – CB KOCKICA
20,40  h LIPANJ – NEKR.SENJAK 20,40  h STARI MLIN – UBBDRH
KKV SLOBODNA POLJANE BOYS SLOBODNI

6. KOLO

GRUPA A                                                                  GRUPA B

ČETVRTAK  05.05.11. PETAK 06.05.11.
18,00 h KKV – GOS 18,00 h EUROART – QUIRINUS
18,40 h CB DEFAULT – NEOBAR 18,40 h CB KOCKICA – TISK. CICERO
19,20 h CB HAUSTOR – LIPANJ 19,20 h UDR.BRAN.POLICIJE-MLIN I PEKARE
20,00 h SUNPROTECT – TOMČEV PUT 20,00 h UBBDRH – CITY KEBAP
20,40  h HSM – PAN 20,40  h POLJANE BOYS-STARI MLIN
NEKRET. SENJAK SLOBODNE H.POŠTA SLOBODNA

7. KOLO

GRUPA B                                                                  GRUPA A

UTORAK 10.05.11. SRIJEDA 11.05.11.
18,00 h MLIN I PEKARE – UBBDRH 18,00 h NEOBAR – SUNPROTECT
18,40 h CITY KEBAP – POLJANE BOYS 18,40 h PAN – KKV
19,20 h CICERO -UDR.B.POLICIJE 19,20 h TOMČEV PUT – HSM
20,00 h QUIRINUS-CB KOCKICA 20,00 h LIPANJ – CB DEFAULT
20,40  h H.POŠTA – EUROART 20,40  h NEK.SENJAK – CB HAUSTOR
PE. STARI MLIN SLOBODNA GOS SLOBODAN

8. KOLO

GRUPA B                                                                  GRUPA A

ČETVRTAK 12.05.11. PETAK 13.05.11.
18,00 h POLJANE BOYS-MLIN I PEK. 18,00 h CB DEFAULT – NEK.SENJAK
18,40 h CB KOCKICA-H.POŠTA 18,40 h SUNPROTECT-LIPANJ
19,20 h UBBDRH – TISK.CICERO 19,20 h HSM – NEOBAR
20,00 h UD.B.POLICIJE-QUIRINUS 20,00 h KKV – TOMČEV PUT
20,40  h STARI MLIN – CITY KEBAP 20,40  h GOS – PAN
EUROART SLOBODAN CB HAUSTOR SLOBODAN

9. KOLO

GRUPA A                                                                  GRUPA B

UTORAK  17. 05.11. SRIJEDA 18.05.11.
18,00 h TOMČEV PUT – GOS 18,00 h EUROART – CB KOCKICA
18,40 h CB HAUSTOR – CB DEFAULT 18,40 h H.POŠTA – UD.BR. POLICIJE
19,20 h NEOBAR – KKV 19,20 h TISK.CICERO – POLJANE BOYS
20,00 h NEK.SENJAK – SUNPROTECT 20,00 h MLIN I PEKARE – STARI MLIN
20,40  h LIPANJ – HSM 20,40  h QUIRINUS – UBBDRH
PAN SLOBODAN CITY KEBAP SLOBODAN

10. KOLO

GRUPA A                                                                  GRUPA B

UTORAK   24.05.11. SRIJEDA 25.05.11.
18,00 h KKV – LIPANJ 18,00 h CITY KEBAP – MLIN I PEKARE
18,40 h GOS – NEOBAR 18,40 h STARI MLIN – TISK. CICERO
19,20 h HSM – NEK.SENJAK 19,20 h UBBDRH – H. POŠTA
20,00 h SUNPROTECT – CB HAUSTOR 20,00 h UD.BR.POLICIJE – EUROART
20,40  h PAN – TOMČEV PUT 20,40  h POLJANE BOYS – QUIRINUS
CB DEFAULT SLOBODAN CB KOCKICA SLOBODNA

11. KOLO

GRUPA A                                                                  GRUPA B

ČETVRTAK  26.05.11. PETAK 27.05.11.
18,00 h NEOBAR – PAN 18,00 h H.POŠTA-POLJANE BOYS
18,40 h NEKR. SENJAK – KKV 18,40 h QUIRINUS – STARI MLIN
19,20 h CB DEFAULT – SUNPROTECT 19,20 h EUROART – UBBDRH
20,00 h LIPANJ – GOS 20,00 h TISK. CICERO – CITY KEBAP
20,40  h CB HAUSTOR – HSM 20,40  h CB KOCKICA – UD.BR. POLICIJE
TOMČEV PUT SLOBODAN MLIN I PEKARE SLOBODNI

Nakon završetka I faze natjecanja ekipe će biti obaviještene o početku II faze natjecanja (play off).