Raspored 15. Rekreacijske lige kuglanja

Taking Kurt to school!

Temeljem pristiglih prijava za 15. Rekreacijsku ligu kuglanja dobili smo grupu od 17 ekipa, koje će igrati svaka sa svakom po jednostrukom bod sistemu sukladno Bergerovim tablicama. Redoslijed ekipa napisan je prema redoslijedu dolaska prijava ekipa, te izgleda ovako:

1. HVIDRA PETRINJA
2. SUNPROTECT
3. HRVATSKA POŠTA
4. KAKI TAKI
5. HVIDRA SISAK
6. ŠRC ČUNJ
7. ZIBEL STRIKERS
8. ELEKTRA
9. UMIROVLJENIK 1
10. UMIROVLJENIK 2
11. UMI GLINA 1
12. UMI GLINA 2
13. SRUTPP TOMČEV PUT
14. ROTUS NOVOSEL
15. MLIN I PEKARE SISAK
16. KSU
17. H2O
Liga počinje 11. listopada 2019. god. utakmicama I kola.
Kuglačke utakmice održat će se na kuglani „Bazen“ petkom od 15,00 – 18,00 i subotom od 9,30 – 12,30 h.

Raspored 15. Rekreacijska liga kuglanja sezona 2019/2020.

 

1.  kolo

PETAK, 11. 10. 2019.

  1. kolo

PETAK, 18. 10. 2019.

Staza 1 i 2 ELEKTRA-UMI GLINA 1         15,00 Staza 1 i 2 UMI GLINA 1-UMI 1                    15,00
Staza 3 i 4 KAKI TAKI-MIP                        15,00 Staza 3 i 4 UMI GLINA 2-ELEKTRA             15,00
Staza 1 i 2 ŠRC ČUNJ-TOMČEV PUT        16,30 Staza 1 i 2 ROTUS NOVOSEL-ŠRC ČUNJ    16,30
Staza 3 i 4 UMI 1-UMI 2                              16,30 Staza 3 i 4 MIP-HVIDRA SISAK                    16,30
SUBOTA,12.10.2019.        SUBOTA, 19. 10. 2019.
Staza 1 i 2 HVIDRA SK-ROTUS NOV.        9,30 Staza 1 i 2 TOMČEV PUT-ZIBEL STRIKERS 9,30
Staza 3 i 4 HRVATSKA POŠTA-KSU          9,30 Staza 3 i 4 HVIDRA PER-SUNPROTECT       9,30
Staza 1 i 2 SUNPROTECT-H2O                  11,00 Staza 1 i 2 KSU-KAKI TAKI                           11,00
Staza 3 i 4 ZIBEL STRIK.–UMI GLINA 2 11,00 Staza 3 i 4 H2O-HRVATSKA POŠTA            11,00
HVIDRA PETRINJA SLOBODNA UMIROVLJENIK 2 SLOBODAN
3. kolo

PETAK, 25. 10. 2019.

4. kolo

PETAK, 08. 11. 2019.

Staza 1 i 2 UMI 2-ELEKTRA                       15,00 Staza 1 i 2 UMI 1-UMI GLINA 2                    15,00
Staza 3 i 4 MIP-HRVATSKA POŠTA         15,00 Staza 3 i 4 UMI 2-UMI GLINA 1                    15,00
Staza 1 i 2 ROTUS NOVOSEL-KAKI TAK16,30 Staza 1 i 2 ELEKTRA-TOMČEV PUT            16,30
Staza 3 i 4 H2O-HVIDRA PETRINJA         16,30 Staza 3 i 4 ŠRC ČUNJ-MIP                              16,30
 SUBOTA, 26. 10. 2019.       SUBOTA, 09. 11. 2019.
Staza 1 i 2 TOMČEV PUT-HVIDRA SK      9,30 Staza 1 i 2 HVIDRA PET-HRV. POŠTA           9,30
Staza 3 i 4 KSU-SUNPROTECT                    9,30 Staza 3 i 4 KAKI TAKI-H2O                             9,30
Staza 1 i 2 UMI GLINA 1-ZIBEL STRIK.   11,00 Staza 1 i 2 HVIDRA SISAK-KSU                   11,00
Staza 3 i 4 UMI GLINA 2-ŠRC ČUNJ         11,00 Staza 3 i 4 ZIBEL STR.-ROTUS NOV.           11,00
UMIROVLJENIK 1 SLOBODAN SUNPROTECT SLOBODAN
5. kolo

PETAK, 15. 11. 2019.

6. kolo

PETAK, 22. 11. 2019.

Staza 1 i 2 MIP-UMI GLINA 1                    15,00 Staza 1 i 2 MIP-UMI 1                                      15,00
Staza 3 i 4 HVIDRA PET-ELEKTRA         15,00 Staza 3 i 4 HRV. POŠTA-KAKI TAKI            15,00
Staza 1 i 2 HRV.  POŠTA-ŠRC ČUNJ         16,30 Staza 1 i 2  KSU-ELEKTRA                             16,30
Staza 3 i 4 KAKI TAKI-HVIDRA SK         16,30 Staza 3 i 4 TOMČEV PUT- UMI GLINA 1     16,30
 SUBOTA, 16. 11. 2019.    SUBOTA, 23. 11. 2019.
Staza 1 i 2 KSU-UMI 2                                   9,30 Staza 1 i 2 H2O-ZIBEL STRIKERS                  9,30
Staza 3 i 4 H2O-UMI 1                                   9,30 Staza 3 i 4 SUNPROTECT-HVIDRA SK          9,30
Staza 1 i 2 SUNPROTECT-ZIBEL STRIK. 11,00 Staza 1 i 2 HVIDRA PETRINJA-ŠRC ČUNJ  11,00
Staza 3 i 4 ROTUS NOV.-UMI GLINA 2    11,00 Staza 3 i 4 ROTUS NOVOSEL-UMI 2            11,00
TOMČEV PUT SLOBODAN UMI GLINA 2 SLOBODNI
7. kolo

PETAK, 29. 11. 2019.

8.  kolo

PETAK, 06. 12. 2019.

Staza 1 i 2 UMI GLINA 2-UMI 2                 15,00 Staza 1 i 2 UMI GLINA 1-UMI GLINA 2       15,00
Staza 3 i 4 H2O-HVIDRA SISAK                15,00 Staza 3 i 4 ELEKTRA-MIP                              15,00
Staza 1 i 2 ROTUS NOVOSEL-ELEKTRA 16,30 Staza 1 i 2 HVIDRA SK-HVIDRA PET          16,30
Staza 3 i 4 MIP-ZIBEL STRIKERS             16,30 Staza 3 i 4 ŠRC ČUNJ-H2O                             16,30
                        SUBOTA 30.11.2019.     SUBOTA, 07. 12. 2019.
Staza 1 i 2 KSU-ŠRC ČUNJ                           9,30 Staza 1 i 2 KAKI TAKI-SUNPROTECT           9,30
Staza 3 i 4 TOMČEV PUT-UMI 1                 9,30 Staza 3 i 4 UMI 2-TOMČEV PUT                      9,30
Staza 1 i 2 HVIDRA PET-KAKI TAKI       11,00 Staza 1 i 2 ZIBEL STRIKERS-KSU                 11,00
Staza 3 i 4 SUNPROTECT-HRV. POŠTA   11,00 Staza 3 i 4 UMI 1-ROTUS NOVOSEL            11,00
UMI GLINA 1 SLOBODNI HRVATSKA POŠTA SLOBODNA
9. KOLO

PETAK, 13. 12. 2019.

10. kolo

PETAK, 20. 12. 2019.

Staza 1 i 2 ELEKTRA-H2O                          15,00 Staza 1 i 2 HRVAT.POŠTA-ELEKTRA          15,00
Staza 3 i 4 UMI 2-MIP                                  15,00        Staza 3 i 4 HVIDRA SK-ŠRC ČUNJ               15,00
Staza 1 i 2 UMI GLINA 1-ROTUS NOV.    16,30 Staza 1 i 2 KAKI TAKI-ZIBEL STRIKERS    16,30
Staza 3 i 4 HVIDRA SK-HRV. POŠTA       16,30 Staza 3 i 4 MIP-TOMČEV PUT                       16,30
SUBOTA, 14.12. 2019.    SUBOTA, 21. 12. 2019.
Staza 1 i 2 ŠRC ČUNJ-SUNPROTECT         9,30 Staza 1 i 2 HVIDRA PETRINJA-UMI 2           9,30
Staza 3 i 4 ZIBEL STRIK.-HVIDRA PET     9,30 Staza 3 i 4 SUNPROTECT-UMI 1                     9,30
Staza 1 i 2 UMI 1-KSU                                 11,00 Staza 1 i 2 KSU-UMI GLINA 2                       11,00
Staza 3 i 4 UMI GLINA 2-TOMČEV PUT  11,00 Staza 3 i 4 H2O-UMI GLINA 1                       11,00
KAKI TAKI SLOBODNI ROTUS NOVOSEL SLOBODAN

 

 

 

11. KOLO

PETAK, 10. 01. 2020.

12. kolo

PETAK, 17. 01. 2020.

Staza 1 i 2 UMI 1-HVIDRA PETRINJA      15,00 Staza 1 i 2 ELEKTRA-KAKI TAKI                 15,00
Staza 3 i 4 UMI GLINA 2-MIP                    15,00 Staza 3 i 4 UMI GLINA 1- HVIDRA PET      15,00
Staza 1 i 2 ZIBEL STRIK.-HRV.POŠTA    16,30 Staza 1 i 2 UMI GLINA 2-H2O                        16,30
Staza 3 i 4 ELEKTRA-SUNPROTECT       16,30 Staza 3 i 4 ROTUS NOVOSEL-MIP                16,30
SUBOTA, 11. 01. 2020. SUBOTA, 18. 01. 2020.
Staza 1 i 2 ŠRC ČUNJ-KAKI TAKI               9,30 Staza 1 i 2 UMI 1-HRVATSKA POŠTA           9,30
Staza 3 i 4 TOMČEV PUT-ROTUS NOV.    9,30 Staza 3 i 4 UMI 2-SUNPROTECT                     9,30
Staza 1 i 2 UMI 2-H2O                                 11,00 Staza 1 i 2 TOMČEV PUT-KSU                      11,00
Staza 3 i 4 UMI GLINA 1-KSU                   11,00 Staza 3 i 4 ZIBEL STRIK.-HVIDRA SK         11,00
HVIDRA SISAK SLOBODNA ŠRC ČUNJ SLOBODAN

 

13. KOLO

PETAK, 24. 01. 2020.

14. kolo

PETAK, 31. 01. 2020.

Staza 1 i 2 HRV.POŠTA-UMI GLINA 2     15,00 Staza 1 i 2 UMI GLINA 2-KAKI TAKI           15,00
Staza 3 i 4 KAKI TAKI-UMI GLINA 1       15,00 Staza 3 i 4 UMI GLINA 1-HVIDRA SK          15,00
Staza 1 i 2 H2O-MIP                                     16,30 Staza 1 i 2 UMI 2-ŠRCČUNJ                           16,30
Staza 3 i 4 ZIBEL STRIKERS-ELEKTRA  16,30 Staza 3 i 4 MIP-HVIDRA PETRINJA             16,30
                       SUBOTA 25.01.2020. SUBOTA, 01. 02. 2020.
Staza 1 i 2 HVIDRA SISAK-UMI 2               9,30 Staza 1 i 2 KSU-H2O                                          9,30
Staza 3 i 4 ŠRC ČUNJ-UMI 1                        9,30 Staza 3 i 4 ROTUS NOV.-SUNPROTECT       9,30
Staza 1 i 2 HVIDRA PET-ROTUS NOV.    11,00 Staza 1 i 2 TOMČEV PUT-HRV. POŠTA       11,00
Staza 3 i 4 SUNPROTECT-TOMČEV PUT11,00 Staza 3 i 4 UMI 1-ZIBEL STRIKERS             11,00
KSU SLOBODAN ELEKTRA SLOBODNA

 

15. KOLO

PETAK, 07. 02. 2020.

16. kolo

PETAK, 14. 02. 2020.

Staza 1 i 2 ELEKTRA-UMI 1                       15,00 Staza 1 i 2 ELEKTRA-HVIDRA SISAK         15,00
Staza 3 i 4 HVIDRA SK-UMI GLINA 2      15,00 Staza 3 i 4 HVIDRA PET-UMI GLINA 2        15,00
Staza 1 i 2 ŠRC ČUNJ-UMI GLINA 1         16,30 Staza 1 i 2 KAKI TAKI-UMI 1                        16,30
Staza 3 i 4 SUNPROTECT-MIP                   16,30 Staza 3 i 4 HRVATSKA POŠTA-UMI 2         16,30
SUBOTA, 08. 02. 2020. SUBOTA, 15. 02. 2020.
Staza 1 i 2 ZIBEL STRIKERS-UMI 2            9,30 Staza 1 i 2 H2O-TOMČEV PUT                        9,30
Staza 3 i 4 HRV. POŠTA-ROTUS NOV.       9,30 Staza 3 i 4 KSU-ROTUS NOVOSEL                 9,30
Staza 1 i 2 HVIDRA PETRINJA-KSU         11,00 Staza 1 i 2 ZIBEL STRIK.-ŠRC ČUNJ            11,00
Staza 3 i 4 KAKI TAKI-TOMČEV PUT      11,00 Staza 3 i 4 SUNPROTECT-UMI GLINA 1     11,00
H2O SLOBODAN MIP SLOBODAN

 

17. KOLO

PETAK, 21. 02. 2020.

Staza 1 i 2 ELEKTRA-ŠRC ČUNJ                15,00
Staza 3 i 4 UMI GLINA 1-HRV.POŠTA       15,00
Staza 1 i 2 UMI 2-KAKI TAKI                      16,30
Staza 3 i 4 MIP-KSU                                      16,30
SUBOTA, 22. 02. 2020.
Staza 1 i 2 UMI GLINA 2-SUNPROTECT     9,30
Staza 3 i 4 ROTUS NOVOSEL-H2O               9,30
Staza 1 i 2 UMI 1-HVIDRA SISAK              11,00
Staza 3 i 4 TOMČEV PUT-HVIDRA PET    11,00
ZIBEL STRIKERS SLOBODNI