Raspored 14. Rekreacijske lige kuglanja

Taking Kurt to school!

Temeljem pristiglih prijava za 14. Rekreacijsku ligu kuglanja dobili smo grupu od 17 ekipa, koje će igrati svaka sa svakom po jednostrukom bod sistemu sukladno Bergerovim tablicama. Redoslijed ekipa napisan je prema redoslijedu dolaska prijava ekipa, te izgleda ovako:

1. SUNPROTECT
2. ZIBEL STRIKERS – UDRUGA ZIBEL
3. KAKI TAKI – PETRINJA
4. UMIROVLJENIK 1
5. UMIROVLJENIK 2
6. MLIN I PEKARE SISAK
7. UMI GLINA 1
8. UMI GLINA 2
9. HVIDRA SISAK
10. HVIDRA GLINA
11. HRVATSKA POŠTA
12. SRU TOMČEV PUT I PRIJATELJI
13. ELEKTRA SISAK
14. KSU
15. ROTUS NOVOSEL
16. ŠRC ČUNJ
17. HVIDRA PETRINJA
Liga počinje 12. listopada 2018.godine. utakmicama prvoga kola. Kuglačke utakmice održat će se na kuglani „Bazen“ petkom od 15:00 – 18:00 i subotom od 9:30 – 12:30 sati.

Raspored 14. Rekreacijska liga kuglanja sezona 2018/2019

 

1.  kolo

PETAK, 12. 10. 2018.

  1. kolo

PETAK, 19. 10. 2018.

Staza 1 i 2 ELEKTRA-UMI GLINA 1         15,00 Staza 1 i 2 ELEKTRA-MLIN I PEKARE        15,00
Staza 3 i 4 ŠRC ČUNJ – UMI 1                    15,00 Staza 3 i 4 HVIDRA SK-HVIDRA GLINA    15,00
Staza 1 i 2 MLIN I PEKARE – KSU            16,30 Staza 1 i 2 ZIBEL STRIKERS-HVIDRA PET 16,30
Staza 3 i 4 ROTUS NOVOSEL – UMI 2     16,30 Staza 3 i 4 UMI GLINA 2-HRV.  POŠTA       16,30
SUBOTA,13.10.2018.        SUBOTA, 20. 10. 2018.
Staza 1 i 2 HVIDRA SK – HRV. POŠTA      9,30 Staza 1 i 2 UMI 2-KSU                                       9,30
Staza 3 i 4 SUNPROTECT-ZIBEL STRIK.   9,30 Staza 3 i 4 UMI 1-ROTUS NOVOSEL              9,30
Staza 1 i 2 TOMČEV PUT-UMI GLINA  2 11,00 Staza 1 i 2 KAKI TAKI-ŠRC ČUNJ                11,00
Staza 3 i 4 HVIDRA PET-KAKI TAKI       11,00 Staza 3 i 4 UMI GLINA 1-TOMČEV PUT     11,00
  HVIDRA GLINA SLOBODNA   SUNPROTERCT  SLOBODAN
3. kolo

PETAK, 26. 10. 2018.

4. kolo

PETAK, 02. 11. 2018.

Staza 1 i 2 UMI 2-HVIDRA GLINA            15,00 Staza 1 i 2 UMI 1-HVIDRA PETRINJA          15,00
Staza 3 i 4 MLIN I PEKARE-HVIDRA SK 15,00 Staza 3 i 4 UMI GLINA 2-ELEKTRA             15,00
Staza 1 i 2 ELEKTRA-ZIBEL STRIKERS  16,30 Staza 1 i 2 MLIN I PEKARE-ROTUS NOV.  16,30
Staza 3 i 4 UMI GLINA 1-UMI GLINA 2   16,30 Staza 3 i 4 HVIDRA GL-HRV.POŠTA           16,30
 SUBOTA, 27. 10. 2018.       SUBOTA, 03. 11. 2018.
Staza 1 i 2 KAKI TAKI-TOMČEV PUT        9,30 Staza 1 i 2 UMI 2-ŠRC ČUNJ                            9,30
Staza 3 i 4 UMI 1-HRVATSKA POŠTA       9,30 Staza 3 i 4 HVIDRA SK-TOMČEV PUT          9,30
Staza 1 i 2 HVIDRA PET-ROTUS NOV.    11,00 Staza 1 i 2 UMI GLINA 1-KSU                       11,00
Staza 3 i 4 SUNPROTECT-KSU                  11,00 Staza 3 i 4 SUNPROTECT-KAKI TAKI         11,00
  ŠRC ČUNJ SLOBODAN   ZIBEL STRIKERSI SLOBODNI
5. kolo

PETAK, 09. 11. 2018.

6. kolo

PETAK, 16. 11. 2018.

Staza 1 i 2 ELEKTRA-HVIDRA SISAK     15,00 Staza 1 i 2 UMI GLINA 2-MLIN I PEKARE  15,00
Staza 3 i 4 ŠRC ČUNJ-MLIN I PEKARE    15,00 Staza 3 i 4 HVIDRA GLINA-UMI 1                15,00
Staza 1 i 2 KSU-UMI GLINA 2                   16,30 Staza 1 i 2  HRV.POŠTA-KAKI TAKI            16,30
Staza 3 i 4 ROTUS NOV.-UMI  GLINA 1  16,30 Staza 3 i 4 ELEKTRA-SUNPROTECT           16,30
 SUBOTA, 10. 11. 2018.    SUBOTA, 17. 11. 2018.
Staza 1 i 2 KAKI TAKI-ZIBEL STRIKERS 9,30 Staza 1 i 2 HVIDRA SISAK-UMI 2                   9,30
Staza 3 i 4 HVIDRA PETRINJA-UMI 2       9,30 Staza 3 i 4 TOMČEV PUT-ZIBEL STRIKERS 9,30
Staza 1 i 2 SUNPROTECT-UMI 1               11,00 Staza 1 i 2 ROTUS NOVOSEL-ŠRC ČUNJ    11,00
Staza 3 i 4 TOMČEV PUT-HVIDRA GL    11,00 Staza 3 i 4 KSU-HVIDRA PETRINJA            11,00
  HRVATSKA POŠTA SLOBODNA   UMI GLINA 1 SLOBODNI
7. kolo

PETAK, 23. 11. 2018.

8.  kolo

PETAK, 30. 11. 2018.

Staza 1 i 2 HVIDRA SK-UMI GLINA         15,00 Staza 1 i 2 UMI GLINA 1-UMI 2                    15,00
Staza 3 i 4 HVIDRA GLINA-MLIN I PEK. 15,00 Staza 3 i 4 ELEKTRA-ŠRC ČUN                    15,00
Staza 1 i 2 HRVATSKA POŠTA-UMI 2     16,30 Staza 1 i 2 UMI GLINA 2-UMI 1                     16,30
Staza 3 i 4 ELEKTRA-KAKI TAKI             16,30 Staza 3 i 4 HVIDRA GL-ZIBEL STRIKERS  16,30
                        SUBOTA 24.11.2018.     SUBOTA, 01. 12. 2018.
Staza 1 i 2 TOMČEV PUT-UMI 1                 9,30 Staza 1 i 2 HVIDRA SK-KAKI TAKI               9,30
Staza 3 i 4 ŠRC ČUNJ-HVIDRA PETRINJA9,30 Staza 3 i 4 TOMČEV PUT-HVIDRA PET         9,30
Staza 1 i 2 KSU-ZIBEL STRIKERS            11,00 Staza 1 i 2 HRV.POŠTA-SUNPROTECT        11,00
Staza 3 i 4 ROTUS NOVOSEL-SUNPROT.11,00 Staza 3 i 4 KSU-ROTUS NOVOSEL               11,00
  UMI GLINA 2 SLOBODNA   MLIN I PEKARE SLOBODNI
9. KOLO

PETAK, 07. 12. 2018.

10. kolo

PETAK, 14. 12. 2018.

Staza 1 i 2 ELEKTRA-UMI 1                       15,00 Staza 1 i 2 MLIN I PEKARE-UMI 1                15,00
Staza 3 i 4 MLIN I PEKARE-HRV.POŠTA15,00        Staza 3 i 4 HVIDRA GL-HVIDRA PET          15,00
Staza 1 i 2 UMI GLINA 1-HVIDRAGL      16,30 Staza 1 i 2 UMI GLINA 1-KAKI TAKI           16,30
Staza 3 i 4 UMI GLINA 2-HVIDRA SK      16,30 Staza 3 i 4 ELETRA-KSU                                16,30
SUBOTA, 08.12. 2018.    SUBOTA, 15. 12. 2018.
Staza 1 i 2 SUNPROTECT-ŠRC ČUNJ         9,30 Staza 1 i 2 TOMČEV PUT-ROTUS NOV.        9,30
Staza 3 i 4 ROTUS NOVOSEL-ZIBEL ST.  9,30 Staza 3 i 4 HRVATSKA POŠTA-ŠRC ČUNJ   9,30
Staza 1 i 2 KAKI TAKI-KSU                       11,00 Staza 1 i 2 HVIDRA SK-SUNPROTECT        11,00
Staza 3 i 4 UMI 2-TOMČEV PUT               11,00 Staza 3 i 4 ZIBEL STRIKERS-UMI GLINA 211,00
  HVIDRA PETRINJA SLOBODNA   UMIROVLJENIK 2 SLOBODAN

 

11. KOLO

PETAK, 11. 01. 2019.

12. kolo

PETAK, 18. 01. 2019.

Staza 1 i 2 HVIDRA GLINA-ELEKTRA    15,00 Staza 1 i 2 ELEKTRA-HRVATSKA POŠTA  15,00
Staza 3 i 4 MLIN I PEK.-HVIDRA PET      15,00 Staza 3 i 4 HVIDRA PET-UMI GLINA 1        15,00
Staza 1 i 2 UMI 1-ZIBEL STRIKERS          16,30 Staza 1 i 2 KSU-HVIDRA GLINA                   16,30
Staza 3 i 4 UMI GLINA 2-ROTUS NOV.   16,30 Staza 3 i 4 SUNPROTECT-MLIN I PEKARE 16,30
SUBOTA, 12. 01. 2019. SUBOTA, 19. 01. 2019.
Staza 1 i 2 HRV.POŠTA-TOMČEV PUT      9,30 Staza 1 i 2 ZIBEL STRIKERS-UMI 2               9,30
Staza 3 i 4 UMI GLINA 1-ŠRC ČUNJ           9,30 Staza 3 i 4 KAKI TAKI-UMI 1                          9,30
Staza 1 i 2 UMI GLINA 2-ROTUS NOV.    11,00 Staza 1 i 2 ROTUS NOVOSEL-HVIDRA SK 11,00
Staza 3 i 4 KSU-HVIDRA SISAK                11,00 Staza 3 i 4 ŠRC ČUNJ-UMI GLINA 2             11,00
  KAKI TAKI SLOBODNI   TOMČEV PUT SLOBODAN

 

13. KOLO

PETAK, 25. 01. 2019.

14. kolo

PETAK, 01. 02. 2019.

Staza 1 i 2 UMI GLINA 2-HVIDRA PET    15,00 Staza 1 i 2 HVIDRA PET-HVIDRA SK          15,00
Staza 3 i 4 HVIDRA SK-ŠRC ČUNJ           15,00 Staza 3 i 4 UMI 1-UMI  2                                 15,00
Staza 1 i 2 MLIN I PEKARE-ZIBEL STR.  16,30 Staza 1 i 2 ROTUS NOV.-HRV.POŠTA          16,30
Staza 3 i 4 TOMČEV PUT-ELEKTRA        16,30 Staza 3 i 4 KAKI TAKI-MLIN I PEKARE      16,30
                       SUBOTA 26.01.2019. SUBOTA, 02. 02. 2019.
Staza 1 i 2 HVIDRA GLINA-ROTUS NOV. 9,30 Staza 1 i 2 KSU-TOMČEV PUT                        9,30
Staza 3 i 4 UMI 2-KAKI TAKI                      9,30 Staza 3 i 4 SUNPROTECT-UMI GLINA 2       9,30
Staza 1 i 2 UMI GLINA 1-SUNPROTECT  11,00 Staza 1 i 2 ŠRC ČUNJ-HVIDRA GLINA       11,00
Staza 3 i 4 HRVATSKA POŠTA-KSU        11,00 Staza 3 i 4 ZIBEL STRIKERS-UMI GLINA1 11,00
  UMIROVLJENIK 1 SLOBODAN   ELEKTRA SLOBODNA

 

15. KOLO

PETAK, 08. 02. 2019.

16. kolo

PETAK, 16. 02. 2018.

Staza 1 i 2 UMI 1-UMI GLINA 1                 15,00 Staza 1 i 2 HVIDRA PETRINJA-ELEKTRA  15,00
Staza 3 i 4 UMI 2-MLIN I PEKARE            15,00 Staza 3 i 4 MLIN I PEKARE-UMI GLINA 1  15,00
Staza 1 i 2 HVIDRA PET-HRV.POŠTA     16,30 Staza 1 i 2 ŠRC ČUNJ-KSU                             16,30
Staza 3 i 4 ROTUS NOVOSEL-ELEKTRA16,30 Staza 3 i 4 ZIBEL STRIKERS-HRV.POŠTA  16,30
SUBOTA, 09. 02. 2019. SUBOTA, 17. 02. 2018.
Staza 1 i 2 KAKI TAKI-UMI GLINA 2         9,30 Staza 1 i 2 UMI 1-HVIDRA SISAK                  9,30
Staza 3 i 4 ŠRC ČUNJ-TOMČEV PUT          9,30 Staza 3 i 4 UMI 2-UMI GLINA 2                      9,30
Staza 1 i 2 SUNPROTECT-HVIDRA GL    11,00 Staza 1 i 2 SUNPROTECT-TOMČEV PUT    11,00
Staza 3 i 4 ZIBEL STRIK.-HVIDRA SK     11,00 Staza 3 i 4 KAKI TAKI-HVIDRA GLINA      11,00
  KSU SLOBODAN   ROTUS NOVOSEL SLOBODAN

 

17. KOLO

PETAK, 22. 02. 2019.

Staza 1 i 2 HVIDRA GLINA-UMI GLINA 215,00
Staza 3 i 4 ELEKTRA-UMI 2                        15,00
Staza 1 i 2 TOMČEV PUT-MLIN I PEK.      16,30
Staza 3 i 4 ROTUS NOV.-KAKI TAKI         16,30
SUBOTA, 23. 02. 2019.
Staza 1 i 2 HRV.POŠTA-UMI GLINA 1         9,30
Staza 3 i 4 HVIDRA PET-SUNPROTECT      9,30
Staza 1 i 2 ŠRC ČUNJ-ZIBEL STRIKERS   11,00
Staza 3 i 4 KSU-UMI 1                                  11,00
  HVIDRA SISAK SLOBODNA