Radno vrijeme bazena za građanstvo

Od 11.07.2011. bazena za građanstvo radi svaki dan od: 12:00-20:00 sati

Jutarnje plivanje od: 6:30-8:00 sati