Plivanje za djecu s poteškoćama u razvoju

PicsArt_1424171695058Voda je najpoželjniji medij u kojem djeca s poteškoćama u razvoju najlakše savladavaju motoričke prepreke. Važno je omogućiti djeci s teškoćama u razvoju da usvoje znanje samoodržanja u vodi, boravka u vodi, plivanja i bavljenja drugim aktivnostima u vodi.
Srijeda
18 sati Plivanje za djecu s poteškoćama u razvoju