Nakon 25 godina nove pumpe na Gradskom bazenu

3

INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE –  GRADSKI BAZEN

Tijekom ožujka 2020. na prostoru Gradskog bazena ugrađena je nova Grudfos pumpa. Stara pumpa je radila od otvaranja postrojenja (1991.), a služila je za dogrijavanje tople vode koja se iz maloga bazena preko izmjenjivača energije tamo vraćala. Stara pumpa bila je dotrajala, nije bila sigurna pa su je radnici održavanja ŠRC-a-promijenili.

Ostale četiri postojeće pumpe koje služe za recirkulaciju bazenske vode i koje funkcioniraju 24 sata dnevno, su također, obojene i servisirane. Razlog reparacije je u tome što su bile nesigurne i nepouzdane za rad. Tijekom tekuće godine planiran je servis i preostalih pumpi koji će se zamijeniti za vrijeme remonta. Tako će postrojenje Bazena imati nove pumpe u ispravnom stanju što će omogućiti nesmetan rad na duže vremensko razdoblje.

Tijekom 2019. postrojenje je obnovljeno novim grubim filterima i  elektro ormarima. Oni omogućavaju automatsku i sigurnu kontrolu bazenske tehnologije. Uskoro će biti zamijenjeni i motori na spomenutim pumpama tako da će se dobiti sigurno postrojenje bez većih ulaganja u budućnosti.

 

1 3