Održavanje kuglane u ŠRC Sisak

4

U kuglani ŠRC SISAK  realizirali su se radovi redovnog godišnjeg održavanja. U rukama Sanje, Damira i Jasmina kuglana je zabljesnula, a  sve korišteno je učvršćeno, zamijenjeno i spremno za nova bacanja.