AK Cindrić u Rovinju

AK CINDRIĆAK Cindrić, prošlogodišnji prvak Rekreacijske lige malog nogometa  sudjelovati će  na 20. Festivalu Sportske rekreacije u Rovinju, što je  i nagrada za osvojeno prvo mjesto. Festival sportske rekreacije održava se u periodu od 23. do 26.svibnja 2013. godine.