Kokyu Ho

Vrijeme je da se suočite sa samim sobom upisom na Kokyu Ho, to je novi program koji vam je pripremio ŠRC. Kokyu Ho je vještina čijim se redovitim vježbanjem poboljšavaju mentalne, fizičke i psihofizičke sposobnosti čovjeka, nužne za obavljanje svakodnevnih obveza. U današnje vrijeme ubrzanoga  života, svakodnevnoga stresa i povećanoga narušavanja zdravlja, potrebno je dio slobodnog vremena posvetiti kvalitetnom odmoru, a to je upravo kvalitetna aktivnost.

Termini su: utorkom od 18:00 do 19:00 sati, srijedom od 17:00 do 18:00 sati i petkom od 18:00 do 19:00 sati, na Rekreacijskom centru Zibel

Voditelj za Kokyu Ho je Milan Rogulja Mart, a prijaviti se možete putem e-maila: info@src-sisak.hr ili telefona: 044 543-036. Cijene potražite na našoj službenoj web stranici.