Startna pozicija za svakog učenika u gradu Sisku

IMG_20190925_130353

Kratko izvješće o provedenom projektu pod nazivom „Stanje kinantropoloških značajki učenika (ca)“

Svrha projekta je znanstvenom metodologijom pronaći darovite sportaše, dobiti osnovne podatke o upućivanju učenika u izvanškolske, izvannastavne djelatnosti i sportske klubove, načiniti kineziološku bazu svih učenika u gradu Sisku, pomoći učenicima u pravilnom odrastanju bez zdravstvenih problema. Projekt treba odgovoriti koliko se u trenutnim uvjetima mogu dobiti preliminarni rezultati morfološke, motoričke i funkcionalne dijagnostike te provjeriti metodološke pretpostavke za daljnji uspješni rad i usmjeravanje u sport i Univerzalnu sportsku školu. Ispitivanje je provedeno na učenicima 3. razreda osnovnih škola u gradu Sisku, ukupno 177 učenika i učenica. Varijable su pokrivale bazični prostor: morfologije, mehanizma za strukturiranje kretanja i mehanizma za energetsku regulaciju i to: tjelesna visina (ATV), tjelesna težina (ATT), indeks tjelesne mase (ITM), postotak mišića (%MIŠ) i masti (%MAST), bazalni metabolizam (RM), opseg podlaktice (AOP) i nabor na nadlaktici (ANN), trčanje s preprekama – koordinacija (MKO), skok u dalj s mjesta – eksplozivna snaga (MSD), predručenje u uskom raznoženju – fleksibilnost (MPR), podizanje trupa iz ležanja – jakost (MPT). Mjeritelji su bili kineziolozi ŠRC-a.

Nakon obrade podataka dobiveni su preliminarni podatci opisne statistike, ali i točne pozicije za svakog učenika i škole. Projekt je proveden tijekom 2019. i početkom 2020. godine u prostoru ŠRC Sisak. Uz ŠRC projekt je provela Zajednica sportskih udruga grada Siska tj. Povjerenstvo za izradu strategije razvoja i unapređenja sustava sporta u gradu Sisku u suradnji s osnovnim školama. U prve dvije tablice prikazani  su rezultati opisne statistike, a u trećoj tablici usporedni grafički prikaz motoričkih sposobnosti učenika u sisačkim osnovnim školama. ŠRC Sisak posjeduje i sve ostale pokazatelje za usmjeravanje učenika.

 

GRAD SISAK 2020. UČENICI (M), 3. RAZRED
broj N art.sr. me. mo. br. od mo. min. maks. var. sta.dev.
ATV 77 138,46 138,20 130,0 4 124,50 156,50 46,20 6,80
ATT 77 36,13 34,40 27,00 3 24,50 57,70 65,69 8,10
BM 77 18,63 17,80 16,2 5 14,00 25,60 9,22 3,04
% MIŠ 77 33,41 33,30 32,7 4 22,90 38,50 7,19 2,68
% MAST 77 20,71 20,40 22,2 3 5,60 37,50 52,21 7,23
RM 77 1255,31 1239,00 1213,0 3 1016,00 1543,00 13799,09 117,47
AOP 77 20,51 20,00 19,0 10 17,00 25,50 4,28 2,07
ANN 77 1,22 1,10 1,1 14 0,50 2,10 0,16 0,40
AOPG 77 69,80 68,00 66,0 6 59,00 90,00 50,42 7,10
MKO 77 19,49 19,00 18,2 4 13,50 27,20 10,18 3,19
MSD 77 139,44 145,00 150,00 15 90,00 180,00 319,83 17,88
MPR 77 41,75 42,00 Multiple 7 26,00 61,00 59,08 7,69
MPT 77 31,16 30,00 30,0 8 10,00 54,00 70,16 8,38

 

GRAD SISAK 2020. UČENICE (Ž), 3. RAZRED
broj N art.sr. me. mo. br. od mo. min. maks. var. sta.dev.
ATV 100 137,04 136,00 131,50 5 110,00 164,30 51,78 7,20
ATT 100 34,39 32,05 29 4 21,60 80,20 83,00 9,11
BM 100 18,02 16,65 16 6 13,60 29,60 11,30 3,36
% MIŠ 100 31,91 31,65 31 6 24,70 37,40 4,71 2,17
% MAST 100 20,04 18,90 Multiple 3 5,90 37,20 69,88 8,36
RM 100 1171,97 1144,50 Multiple 2 1019,00 1536,00 9875,10 99,37
AOP 100 19,83 19,40 18 12 16,50 27,00 4,70 2,17
ANN 100 1,26 1,20 Multiple 13 0,40 2,20 0,14 0,37
AOPG 100 67,49 65,00 65 7 55,00 97,70 64,44 8,03
MKO 100 21,61 21,15 23 5 14,80 33,30 13,13 3,62
MSD 100 129,66 135,00 Multiple 14 85,00 190,00 420,19 20,50
MPR 100 45,74 47,00 50 10 23,00 74,00 96,62 9,83
MPT 100 26,02 26,00 30 13 3,00 45,00 67,33 8,21

 

broj N – broj učenika koji su sudjelovali u istraživanju; art.sr.- aritmetička sredina svih učenika; me. – medijan- mjera centralne tendencije; mo. –  mod – vrijednost kvalitete ili kvantitete varijable koja se najčešće pojavljuje; br. od mod. –  koliko puta se modalna vrijednost pojavljuje min.- minimalna vrijednosti; maks.- maksimalna vrijednost; var.-  varijanca – prosječno kvadratno odstupanje rezultata entiteda od artimetičke sredine i sta.dev.- standardna devijacija – mjera disperzije koja se izračunava kao korijen iz varijance.

 

ATV – tjelesna visina; ATT – tjelesna težina ; BM – body mass  (tjelesna težina/  kvadrat tjelesne visine u metrima); % MIŠ – postotak mišične mase;  % MAST postotak masti; RM – bazični metabolizam

AOP – antropometrija – opreg podlaktice; ANN – antropometrija – nabor nadlaktice; AOPG – antropometrija – opseg prsnog koša grudi; MKO – motorika – koraci u stranu ; MSD – motorika – skok u dalj s mjesta; MPR – motorika – pretklon raznožno i MPT – motorika – podizanje trupa.

Untitled-1