ŠRC Info

V.D.Ravnatelja Šrc-a Sisak

Helen Ostojić, prof.

Gradsko vijeće Grada Siska na sjednici održanoj 29. prosinca 1995. godine, temeljem Zakona o ustanovama (http://www.zakon.hr/z/313/Zakon-o-ustanovama) i Zakona o športu (http://www.zakon.hr/z/300/Zakon-o-sportu), donosi odluku o osnivanju Ustanove Športsko-rekreacijski centar Sisak, radi racionalnijeg upravljanja, održavanja i iskorištavanja objekata fizičke kulture i kvalitetnijeg zadovoljavanja potreba i interesa građana Siska u edukaciji i športsko-rekreacijskim aktivnostima.

U sastavu Športsko-rekreacijskog centra su slijedeći objekti:

 • Zatvoreni olimpijski bazen
 • Otvoreni bazeni “Caprag”
 • Gradski stadion
 • Ledena dvorana “Zibel”
 • Kupalište “Zibel”
 • RC “Kupa”
 • Odmaralište Zaostrog

Voditelj svih objekata: Dejan Rukljač

Predmet poslovanja ŠRC Sisak je održavanje i upravljanje športskim objektima, športska obuka, športska rekreacija i sudjelovanje u športskim natjecanjima. Sjedište Ustanove je Trg grada Heidenheima 1.

JAVNA NABAVA

SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” br. 90/11), Športsko rekreacijski centar Sisak objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Športsko rekreacijski centar Sisak ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Dodatne informacije

 • 1. Zatvoreni olimpijski bazen. Trg grada Heidenheima 1
 • 2. Gradski stadion. Borisa Brnada 56
 • 3. Ledena dvorana”Zibel”. Gundulićeva bb
 • 4. Kupalište “Zibel”. Hrvatskih domobrana bb
 • 5. RC “Kupa”. Borisa Brnada 56
 • 6. Odmaralište Zaostrog.

Pravo na pristup informacijama

Službenik za informiranje

 

Recepcija
Tel.044/543 036
Fax. 044 / 547 022
e-mail: src-sisak@hi.t-com.hr

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Športsko rekreacijski centar Sisak uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html ).

Zakonom se propisuju  načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva kojeg možete pronaći među dokumetima u privitku teksta. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

 • na adresu Šrc Sisak, Trg grada Heidenheima 1, 44000 Sisak
 • na broj fax-a: 044 / 547 022
 • elektroničkom poštom na:  src-sisak@hi.t-com.hr
 • ili donijeti osobno na recepciju Gradskog bazena Sisak, radnim danom od 6,30 do 22 sati

zahtjevzapristupinformacijama