Muška rekreacija

Muška rekreacija

Prvi dio rekreacije odvija se u dvorani gdje se za uvodni i pripremni dio treninga koriste opće pripreme vježbe ali i vježbe prevencije i mobilnosti. Vježbe se izvode frontalnim načinom rada kako bi se moglo doprijeti do svakog člana i ispraviti eventualne pogreške . Trajanje je 15 minuta

Drugi dio rekreacije odvija se u trim kabinetu odnosno teretani gdje se kao glavni dio treninga izvode vježbe snage i izdržljivosti. Vježbe najžešće izvode kroz kružnu postavu rada. Trajanje je 15 minuta.

Treći i četvrti dio rekreacije se odvija u sauni i bazenu gdje korisnici imaju pravo korištenja bazena i saune po vlastitim željama i potrebama, a koristi se najčešće za ispravljene tehnike plivanja i relaksaciju. Trajanje je 60 minuta

Termini održavanja su:

-ponedjeljak od 18:45 do 20:15 sati

-četvrtak od 18:45 do 20:15 sati

Voditelj je Mladen Jelisavac, a prijaviti se možete putem e-maila: info@src-sisak.hr ili telefona: 044 543-036. Cijene potražite na našoj službenoj web stranici.